İdari Personel
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Yrd. Doç. Dr. Hakim AZİZ
Hukuk Muşaviri
3704187898 / 2265
Avukat Hüseyin ŞAHİN
3704187898 / 2260
Bilgisayar İşletmeni Şengül HANÇER
3704187898 / 2259
Memur Kemal ÜNAL
3704187898 / 2262