İdari Personel
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Doktor Öğretim Üyesi Hakim AZİZ
Hukuk Muşaviri
3704187898 / 2265
Avukat Hüseyin ŞAHİN
3704187898 / 2260
Bilgisayar İşletmeni Şengül HANÇER
3704187898 / 2259
Avukat Kemal ÜNAL
3704187898 / 2262